Služby...


Dle zákona o Požární ochraně naši členové poskytují požární asistenční hlídky při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

To znamená :
 • 200 osob ve stavebním objektu nebo shromažďovacím prostoru.
 • 300 osob ve venkovním uzavřeném prostoru
 • 900 osob na volném prostranství

Při těchto hlídkách zejména dohlížejí na dodržování předpisů o požární ochraně. V případě vzniku požáru provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolají jednotku požární ochrany a zučastňují se likvidace požáru. Při těchto požárních hlídkách vystupují naši členové v pracovním nebo vycházkovém stejnokroji SH ČMS - dle charakteru akce - aby byli vždy dobře rozpoznat.

Pokud chcete pořádat nějakou kulturní nebo sportovní akci a vztahují se na Vás početně 200 osob v uzavřeném prostoru, 300 osob ve venkovním uzavřeném prostoru nebo 900 osob ve volném prostoru, musíte dle platného zákona o Požární ochraně (133/ 1985 sb v platném znění § 13 Z a § 69 odstavec 1/Z) zřídit pro tuto akci požární hlídku.


Nabídka


Pokud žádnou hlídku nemáte nabízíme Vám dle našich smluvních vztahů zajištění požární hlídky:

 • Standardní akce v uzavřeném prostoru
  - minimálně 3 čl. hlídky
 • Akce v uzavřeném prostoru se zvýšeným rizikem požáru
  (pyroefekty, manipulace s ohnem, atd.) - minimálně 5 čl. hlídky
 • Standardní akce na volném prostranství
  - minimálně 5 čl. hlídky
 • Akce na volném prostranství se zvýšeným rizikem požáru
  (pyroefekty, manipulace s ohnem, atd.) - minimálně 5 čl. hlídky
 • Akce na volném prostranství s technickým zajištěním
  - 3-6 čl. hlídky + technika

K větším akcím, především na volném prostranství, je možné zajistit asistenci zdravotní hlídky Českého červeného kříže.

Mimo požárních hlídek také nabízíme...
 • Čerpání zatopených sklepů, bytů a ostatních objektů
 • Odklízení následků povodní
 • Odstranění polomů
 • Dozor a pálení většího množství materiálu (mýcení atd)
 • Odklízení sněhu ze střech
 • Práce ve výšce pomocí lezecké techniky
 • Práce v hloubkách pomocí lezecké techniky
Od roku 2008 rozšiřujeme naší nabídku...
 • Odchyt nebezpečného bodavého hmyzu

Působnost


Požární asistenční hlídky se vykonávají nejen při kulturních akcích v kulturním domě nebo sokolovně, ale například během sportovních utkání, na zimním stadionu, na stadionu 1. fotbalového klubu Příbram na Litavce případně při koncertech a dalších akcích konaných pod širým nebem na území města.


Stálá místa působnosti...


Sokolovna Sokolovna
Kulturní dům Kulturní dům
1.FK Příbram Fotbalový stadion 1.FK Příbram
Zimní stadion Zimní stadion
Svatá Hora Svatá Hora
Nový Rybník Nový Rybník
Letiště Letiště Dlouhá Lhota

Ostatní...


Rally V roce 2008 jsme zajišťovali požárně-technickou hlídku na rally Fuchs Oil Příbram - úsek Vystrkov - Bohostice
Rally V roce 2007 jsme zajišťovali požárně-technickou hlídku na rally Fuchs Oil Příbram - úsek Vystrkov - Brodce
Rally V roce 2006 jsme zajišťovali požárně-technickou hlídku na rally Fuchs Oil Příbram - úsek Pečičky - Brodce
Rallycros V roce 1997 jsme zajišťovali hlídky na rally crossu v Sedlčanské kotlině
Rally V roce 1994 jsme zajišťovali hlídky na rally Congesta Příbram - úsek Buk - Háje u Příbrami
 
© 2016 - Hasicipribram - MFlash - Optimalizováno pro IE7, MF3.5 (1280x1024) TOPlist