Důležitá telefonní čísla tísňového volání...


Operační pracovník při předání zprávy vyhodnotí vzniklou situaci a případně automaticky aktivuje další potřebné složky. Není tak nutné volat na další telefonní čísla a znovu oznamovat již jednou řečené.

V každém případě vybráním správného telefonního čísla zkrátíte čas od oznámení do dojezdu složky integrovaného záchranného systému na místo události.

150 - Hasičský záchranný sbor

Telefonní číslo pro oznámení mimořádné události (požár, zatopení vodou, havárie chemického nebo průmyslového zařízení, ...), která ohrožuje osoby, zvířata nebo majetek.

Při předávání zprávy operačnímu pracovníkovi uveďte:

 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po ukončení hovoru zavěste a čekejte na případné zpětné volání k doplnění informací

155 - Zdravotnická záchranná služba

Telefonní číslo pro pomoc zdravotnické záchranné služby, která se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.

Při předávání zprávy operačnímu pracovníkovi uveďte:

 • výstižný popis nastalé situace
 • přesné místo kde se nacházíte, případně pomoct s usnadněním příjezdu znalostí okolí
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po ukončení hovoru zavěste a čekejte na případné zpětné volání k doplnění informací

Jedná-li se o závažnou situaci, operační pracovník se Vám věnuje až do příjezdu
rychlé záchranné služby a podává Vám rady pro prvotní předlékařské ošetření.

158 - Policie České Republiky
156 - Městská policie

Tato čísla volejte, jste-li svědky dopravní nehody nebo máte podezření na spáchání trestného činu.

Při předávání zprávy operačnímu pracovníkovi uveďte:

 • výstižný popis nastalé situace
 • přesné místo kde se nacházíte, případně pomoct s usnadněním příjezdu znalostí okolí
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po ukončení hovoru zavěste a čekejte na případné zpětné volání k doplnění informací

112 - Tísňová linka

Od roku 2004 se v ČR do "ostrého" provozu zapojilo i 16 call center, které mají za účel efektivně propojit základní složky integrovaného záchranného systému. Jednotné evropské číslo tísňového volání odbourává i jazykovou bariéru, jelikož operátoři umí komunikovat anglicky a německy.

 
© 2016 - Hasicipribram - MFlash - Optimalizováno pro IE7, MF3.5 (1280x1024) TOPlist