Zákony...


 • Zákon č. 237/2000 o požární ochraně, kterým se upravuje zákon 133/85 sb o požární ochraně.
 • Zákon č. 238/2000 o Hasičských záchranných sborech
 • Zákon č. 239/2000 o Integrovaném záchranném systému
 • Zákon č. 240/2000, takzvaný "Krizový zákon"
 • Zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č.425/1990 Sb.,zákonem č.40/1994 Sb. a zákonem č.203/1994 Sb.

Vyhlášky a ustanovení Vlády ČR a Ministerstva vnitra ČR týkající se požární ochrany


 • Vyhláška č. 202/1999 Sb.,Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické požadavky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • Vyhláška č. 254/1999 Sb. Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
 • Vyhláška č. 255/1999 Sb., Ministerstva vnitra ze dne 21. října 1999 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb.,Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001, o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č. 247/2001 Sb., Ministerstva vnitra ze dne 22.června 2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.234/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

Ostatní zákony


 • Vyhláška č.81/1995 Ministerstva financí ze dne 26. dubna 1995 o osvobození od správních poplatků
 • Zákon 101/2000sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č.65/1965sb. Zákoník práce aktuální znění k 1.1.2001

Další právní dokumenty


 • Nařízení vlády 110/2001sb,.kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.
 
© 2016 - Hasicipribram - MFlash - Optimalizováno pro IE7, MF3.5 (1280x1024) TOPlist